Okrasné dřeviny – okrasné zahrady

Okrasné dřeviny – úvod

Historický vývoj podoby zahrad

Podoba zahrad v česku se během dvacátého století výrazně proměnila. Na počátku minulého století byste jen stěží hledali zahradu, která by patřila obyčejným lidem ze střední vrstvy a přitom se vyznačovala ryze estetickým vzhledem. V minulosti se lidé, kterým patřil nějaký ten kousek přírody, zaměřovali především na užitkové využití svého pozemku. Pěstovaly se tak především běžné užitkové plodiny, jež tvořily významný přísun potravin pro rodinné hospodaření. V dobách nejistoty jako byly války a hospodářské krize se vlastní zelenina a ovoce hodili dvojnásob. Pro každého vlastníka pozemku bylo tedy prvořadým cílem vytěžit z něj maximum zemědělských produktů. Kromě políčka či záhonu se zeleninou byly součástí každé zahrady také ovocné stromy. V největší míře to byly jabloně, hrušně, švestky a ořešáky. Zahrady, na kterých by bylo možno spatřit okrasné dřeviny, byly v minulosti výhradně ve vlastnictví aristokratických příslušníků.

Zámecká zahrada

Zámecká zahrada

Zámecká zahrada patřila ke chloubě každého šlechtice a byla do značné míry vypovídající o zámožnosti a vkusu jejího pána. Příslušníci šlechtických rodů si najímali renomované zahradní architekty a zahradníky mnohdy i ze zahraničí, aby jim vytvořili lesopark podle jejich snů. Podnikali se celé výpravy, jejichž úkolem bylo dovézt cizokrajné druhy dřevin, které by ohromily každého návštěvníka takové zámecké zahrady či parku. Okrasné zahrady později vlastnilo také několik vyvolených šťastlivců ze společensky výše postavených vrstev, ke kterým patřili v první řadě továrníci, politici a obchodníci.

Dnešní podoba českých zahrad

Dnes jsou užitkové typy zahrad u většiny vlastníků hospodářsky využitelného pozemku na ústupu. Tento fakt je způsoben zejména tím, že ovoce a zelenina jsou dostupné v prodejnách potravin a lidé dávají přednost pohodlnému nákupu před celoroční prací na své zahrádce. Funkce zahrad se tak během několika desetiletí proměnila z užitkové na čistě estetickou. Žádná ze současných zahrad se tak neobejde bez dobře zvoleného osazení okrasnými dřevinami, které zároveň mohou sloužit jako živé ploty. Mezi nejčastější osazenstvo českých zahrad patří v současnosti stromy jehličnaté. Hlavním důvodem jejich rozšířenosti a obliby je rychlý růst. V zámeckých parcích bylo zvykem sázet dřeviny před hlavní vstupní vrata s vědomím, že jejich plnou krásu ocení až budoucí generace. Jejich architekti se tedy nevyhýbali ani volbě pomalu rostoucích dřevin, jako jsou duby. Dnešní člověk je zvyklý na instantní řešení, a proto jsou jehličnaté stromy jako předurčené pro sadbu do současných zahrad v okolí rodinných domů například před ploty, dále pak chaty a chalupy.

Tip: Potřebujete oplotit pozemek ? Ploty z poplastovaného pletiva nebo svařovaných panelů jsou dnes již klasikou v oplocení pozemků. Při stavbě plotu si nezapomeňte pořídit i veškeré dráty, sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný materiál. Pro náročnější zákazníky, kteří požadují kovový plot, doporučujeme navštívit prodejce vyrábějícího kované ploty.